28 28

Biyografi

Filiz ULUÇ tarafından yazıldı.
in Bio

Resim & Nefes & Filiz

Filiz Uluç 1966 İstanbul
Yağlı boya kokusuyla tuvaller arasında oynarken büyüyen bir çocuk...
İş hayatı erken başlasa da resim yapmaya devam eden sergiler açmaya fırsat yaratan bir kadın...
60 yaşında 10 çocuklu da olsam bir gün Güzel Sanatlar Fakültesine gideceğim diyen bir aşık…
Neyse ki altmışıma kadar beklememe gerek kalmadı. On çocuklu bir kadın değildim ama bir kızım oldu bu sırada. İkisinden de vazgeçemedim. Hatta bebeğimle derslere katılmak zorunda kaldığım dönemlerde dahi vazgeçmeyi düşünmedim. Tabi ki benim bu özel durumuma katlandıkları ve ailem oldukları için tüm sınıf arkadaşlarıma, gösterdikleri anlayış ve sabır için tüm hocalarıma; Hakan Onur’a, Ahu Antmen’e, Kemal Gürbüz’e, Hüsamettin Koçan’a, Nazan Erkmen’e, Cemil Ergün’e, teşekkürlerimi sunarım.
Devam eden süreçte beni atölyesine kabul eden değerli sanatçı ve hocamız Devabil Kara’nın,  zorlu geçen dersleriyle bana sundukları paha biçilemez.
Devabil Hocam eşittir bilgi ve mütevazilik!
 Bu “Cadı” hayatına kattığı her şey için size minnettar…

 

İLK ADIMLAR…

Sarıyer tadında geçen bir çocukluk…

İyot kokusu içinde, Vehbi Koç Vakfı Lisesi sıralarında içindeki resim tutkusunu anlamlandıran ergenlik…

Ve 20 yıl boyunca nefes almadan yaşayan, çalışmak, ayakları yere basmak zorunda olan bir gençlik…

Otuz beşinde Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve vuslat…

Kırkında mezuniyet…

Marmara Eğitim Fakültesi’nde Formasyon Eğitimi,

Çağatay Sanat Merkezinde Resim Eğitmenliği,

Devabil Kara Atölyesi Çalışmaları,

Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu

Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu

Memorial Sergi Salonu,

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Sergisi,

Marmara Üniversitesi 11 Galeri 11 Sergi,

KKM’de Nurcan Çağatay ile birlikte ‘Dün ve Bugün’ Sergisi,

Atatürk Kültür Merkezi 'Retrospektif' Urla / İZMİR

La Vision Art 'Elele'  İstanbul

 

 BUGÜN

İzmir'deki atölyesinde nefes almaya devam ediyor…

 

Drawing &Breath & Filiz

 Filiz Uluç 1966 İstanbul

 The smell of oil paint canvases playing between a growing childhood

 Work starts early and ongoing exhibitions painting a woman the opportunity to open ...

 60 years old if I had 10 child I'm going to the Faculty of fine arts, a day with children, said a lover ...

 Fortunately I don't have to wait until my 60. I wasn't a woman ten children but was a daughter at this time. I didn't opt out of both. Even with my baby that I had to give up, even during periods of classes. Of course this particular case because they're  my family, my friends, for their understanding and patience for all class all to drop;Hakan Onur, Ahu Antmen, Kemal Gürbüz, Hüsamettin Koçan,Nazan Erkmen,Cemil Ergün, I would like to express my gratitude.

 Acknowledging the ongoing process to me, valued artist and teacher difficult lessons with Devabil Kara, they offer me is priceless.

 Devabil Teacher equals information and humble!

 It adds that "Witch" life ... thank you for everything.

 FIRST STEPS ...

 A childhood that taste like Sarıyer

 In the scent of iodine, Vehbi Koç Foundation high school ranks during his passion for the image in adolescence.

 And for 20 years, living, breathing, working, feet on the ground having to press a youth ...

 Thirty-five Faculty of fine arts at Marmara and Valdez ...

 Graduation in forty

 Marmara Faculty of education formation training,

 Cagatay Art Center's Picture Teaching,

Devabil Kara Workshops,

 Afyon Kocatepe University Faculty Of Fine Arts Exhibition Hall

 Trakya University Faculty Of Fine Arts Exhibition Hall

 Erzurum Ataturk University Faculty Of Fine Arts Exhibition Hall

 Memorial Exhibition Hall,

 Abant Izzet Baysal University, Faculty Of Fine Arts, Paintings,

 Marmara University exhibition 11 Gallery 11

KKM with Nurcan Çağatay in yesterday and today ' exhibition,

 Ataturk Cultural Center ' Retrospective ' Urla/IZMIR

La Vision Art ' Hand In Hand ' Istanbul