Blog

Blog category description.

20 Nis
Posted by Filiz ULUÇ

YAZIT’larla uğraşan bilim dalı. Epigrafi. Geniş anlamıyla yazılı kültüre gecmiş birçok uygarlığın belgesi nitelinde olan ve taş,  metal, seramik gibi kalıcı maddeler üstüne yazılmış olan metinlerin incelenmesiyle uğraşan bilim dalıdır. Örneğin, Fenike yazıtlalrı, İbrani yazıtları, oOrhun yazıtları, Arapça yazıtlar, Eski Türkçe yazıtlar ve ortaçağ Avrupa’sının Latince yazıtları da epigrafinin geniş uğraşı alanı içine dahil edilebirse de, epigrafi aslında Antik Akdeniz dünyası kültürleri olan Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının yazılı belgerini inceleyen bir eski çağ araştırma bilimidir.

Read More
20 Nis
Posted by Filiz ULUÇ

BAROK ÜSLUP Portekizce’de “tam yuvarlak olmayan düzensiz inci” anlamına gelen barocco sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Mecazi olarak “tuhaf, gülünç, tutarsız” anlamını icerir.  Gösteri tutkusu, tüm barok dönem boyunca egemen olmuş ve kendini yaşamın her dalında belli etmiştir. Tiyatro sanatı, dinsel ayinler, devlet törenleri, bayramlar, dönemin sahneleme sanatına olan tutkusunu açığa vurmaktadır. “abartılmış”ı seven bu üslup, söz sanatıyla ilişki arar, gerçekdışına olan eğiliminden ötürü  GÖZ ALDATIMI’na ve YANILSAMA’ya (illusion) önem verir. Barok Mimarlık abartılı hacim ve dekorları kullanarak görkem ve güç etkisi yaratmaya çalışmıştır. 

Resimde barok  hareketlilik ve kütleleri belirlemeye yönelik IŞIK – GÖLGE kullanımıyla ilgilenmişler.. Resimlerinde hareketli figürlerle güçlendirilmiş derinlik duygusu egemendir. Dinsel ve mitolojik konuların yanı sıra POPRTRE, MANZARA, İÇ MEKAN RESMİ  günlük yaşam sahnelerinin bağımsız konular olarak  ele alındığı  Barok Dönem’de sanatçılar düzenlemelerinde gerçek etkisini aramışlardır.  Michelangelo, Correggıo ve Tintoretto’nun çalışmalarıya Barok resim İtalya’da doğmuş ve tüm Avrupa ülkelerini etkilemiştir.

 

Kaynak Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi

Read More
14 Oca
Posted by Filiz ULUÇ

Lirik – soyut yapıtlarıyla tanınan Türk Ressam. Ressam çizgisellikten çok renk lekelerinin düzenlenmesine yönelik bir çalışmaya eğilim göstermiş, önceleri figürlü kompozisyonlar yaparken giderek 1950’lerin ortalarında soyut düzenlemelere yönelmiştir.

Read More